Batiskaf tekstovi

PETAR BLAGOJEVIĆ

Istinita priča Kiseljevo. Selo u blizini Požarevca, na domak Srebrnog jezera, popularne turističke destinacije istočne Srbije, nedaleko od Ramske tvrđave. Danas pripada Braničevskom okrugu. Međutim, priča koju želimo da Vam prezentujemo smeštena je u prvu polovinu osamnaestog veka, u vreme kada je ovaj prekrasni krajolik katastarski pripadao AustroUgarskoj carevini iako se nalazio sa srbijanske strane […]